Tarieven Psychologie2b
Betalings-voorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn hieronder weergegeven en zijn op verzoek verkrijgbaar.

Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Tarieven psychologie2b

Verder gelden voor overige prestaties zoals keuringen en onderzoek ten behoeve van verzekeraars en werkgevers afzonderlijke maximumtarieven. In 2020 is dit voor Rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 97,50 .

Tot slot ontvang je als de behandeling is afgesloten de eindnota. Deze is op basis van bovenstaande tabelTarieven Psychologie2b. In eerste instantie zal de behandeling starten met een intake. De intake zal bestaan uit minimaal 1 gesprek. Verder is voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat. Daarnaast dient de huisarts bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-IV diagnose in te vullen. Verder moet de verwijsbrief voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.

Financiële afhandeling basis GGZ

Nadat u de behandeling afsluit, ontvangt u de nota.
De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de prestatie (productgroep) die uw psycholoog met u heeft afgesproken. Ook als de behandeling voortijdig door u wordt afgebroken blijft het tarief van de afgesproken prestatie gelden (conform de richtlijnen van het NZA). Zie tarieven 2021.


Echter is het mogelijk dat gaandeweg het behandeltraject blijkt dat de problematiek ernstiger of complexer is dan aanvankelijk was ingeschat. U kunt dan samen met uw psycholoog besluiten om de prestatie ( Kort, Middel of Intensief ) op te hogen.

Eindfactuur

Tot slot is de eindfactuur het bewijs van de geleverde zorg voor de verzekering. Nadat u deze factuur heeft ontvangen, moet u deze zelf indienen bij de verzekering. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, polis vorm en eigen risico krijgt u een deel of het gehele bedrag vergoed.
Verder dient u de hoogte van de vergoeding zelf na te vragen bij de verzekering.
Het bedrag van de eindfactuur is tevens het bedrag dat u over moet maken aan uw psycholoog.

Onverzekerde zorg

U krijgt een factuur na 1 of meerdere gesprekken. Waarbij de betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum dient plaats te vinden.

Tarieven onverzekerde zorg

Een consult via telefoon of e-mail wordt op basis van tijd gefactureerd. Dit met een minimum bedrag van een kwart consult.

Niet nagekomen afspraken

Wanneer u de afspraak niet minstens 24 uur van tevoren heeft afgezegd, krijgt u van de psycholoog een factuur van € 60,00. Deze factuur wordt niet vergoed door de verzekering.

Vragen? Neem hier contact op!

Cognitieve gedragstherapie

  De combinatie bestaat uit hoe wij naar gebeurtenissen kijken, hoe wij daarop reageren en hoe wij ons daardoor voelen.
 Als u door een gebeurtenis onzeker wordt en uit angst hier ook naar blijft handelen zal de onzekerheid alleen maar erger worden.

×
Hypnose

Wanneer u in een toestand komt van diepe concentratie en ontspanning kunt u spreken van hypnose. Hierdoor bent u minder geneigd om in uw vaste patronen te denken en staat u meer open voor oplossingsgerichte manieren van handelen.

×
ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Deze vorm van therapie leert om het gevecht met vervelende gedachten en emoties te stoppen. Hierdoor kan de aandacht gericht worden op wat u daadwerkelijk belangrijk vindt in het leven.

×
Mindfulness

Mindfulness is het tegenovergestelde van op de automatische piloot leven. Geniet van de positieve dingen maar ook de negatieve gevoelens en gebeurtenissen durven ervaren.

×
EDMR

EDMR is een therapie voor iemand die last blijft houden van traumatische ervaringen. Dit kunnen schokkende ervaringen zijn als een ongeluk maar ook jeugd ervaringen als pesten waarbij psychologische hulp de uitkomst kan bieden. .

×
systemisch werken

Vanaf onze geboorte leren wij vele systemen aan. We ontwikkelen ons in systemen met wie ons opvoedt, school, op een sportclub of andere verenigingen en later op ons werk. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

×
opleidingen
×
motivatie

Kwaliteit van hulp de verlening. Ik zie mijn cliënten niet als patiënten maar als mensen die door een moeilijke tijd heengaan en daarbij de juiste ondersteuning nodig hebben. Ik geloof dat iedereen de kracht heeft om de tegenslagen in het leven te overwinnen met de juiste psychologische hulp. 

Wat mij enorm motiveert is de persoonlijke groei die iemand doormaakt. De zoektocht naar iemand zijn eigenheid met psychologische hulp. Waarbij de verleden tijd wordt afgesloten en er met een positieve gedachten naar de toekomst wordt gekeken. Waardoor iemand weer kan genieten van het leven in het hier en nu.

Ik vind dat de kwaliteit van de hulpverlening altijd bovenaan moet staan. Door de invloed van zorgverzekeraars voelde ik dat dit niet meer gewaarborgd kon worden. Daarom heb ik besloten hier niet langer mee verbonden te zijn en mijn eigen praktijk psychologie2b te runnen. Op deze manier lukt het wel om de juiste kwaliteit van de hulpverlening aan te bieden.

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen? Lees het hier!

 

×
Hobby's

 

In mijn vrije tijd schilder en fotografeer ik graag. De natuur is mijn grote inspiratie bron. Veel foto’s gaan daar ook over.

 

   

 

 

×
Hobby's

 

In mijn vrije tijd schilder en fotografeer ik graag. De natuur is mijn grote inspiratie bron. Veel foto’s gaan daar ook over.

 

   

 

 

×
Scroll naar top