Behandeling psycholoog: vanuit de basisverzekering vergoed?

Allereerst zal de behandeling psycholoog zal starten met een intake. De intake zal bestaan uit minimaal 1 gesprek. Voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Verder moet in de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat. Daarnaast huisarts dient bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-IV diagnose in te vullen. De verwijsbrief moet verder voorzien zijn van de AGB-code van de huisart

Verwijzing huisarts

Om voor behandeling in de basis GGZ in aanmerking te komen is ten eerste een verwijzing van de huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist) noodzakelijk. Daarnaast moet op deze verwijzing moet expliciet vermeld staan dat het een verwijzing naar de basis GGZ betreft. Alleen dan komt u ook bij mij in aanmerking voor verwerkte zorg.

Communicatie met verwijzer

In het belang van uw behandeling kan het nuttig zijn om te overleggen met uw huisarts c.q. verwijzer. Verder is het na afsluiting van de behandeling gebruikelijk een eindrapportage te sturen naar de huisarts/verwijzer. Echter kan dit alleen na uw toestemming. Na de akkoordverklaring aan het eind van deze behandelovereenkomst wordt u gevraagd deze toestemming te geven.

Vanuit basisverzekering vergoed

Vanuit basisverzekering vergoed! U wordt zonder wachtlijst snel geholpen! Verder vindt de Intake basis-ggz diagnostiek meestal dezelfde week of de week na de telefonische screening plaats.

Behandelingen in de basis GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Echter betekent dit wel dat u rekening moet houden met uw jaarlijkse eigen risico.

Basis GGZ


Echter heeft uw psycholoog geen contracten afgesloten met de zorgverzekeringen. Dit betekent dat de vergoeding op restitutie basis gaat. Verder is hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polis vormzoals budgetpolis, naturapolis of restitutiepolis. (Zie overzicht op www.contactvrijepsycholoog.nl).

Tot slot stellen sommige zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden. Daarom adviseer ik u van tevoren een behandeltraject bij mij te starten en zelf na te vragen ( advies: via email of schriftelijk) bij uw eigen verzekeraar in hoeverre zij de behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ vergoeden bij een GZ psycholoog. Ik ben een vrijgevestigde psycholoog in het bezit in van een Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut’ . Ik heb bewust geen contracten afgesloten met verzekeraars.

Cognitieve gedragstherapie

  De combinatie bestaat uit hoe wij naar gebeurtenissen kijken, hoe wij daarop reageren en hoe wij ons daardoor voelen.
 Als u door een gebeurtenis onzeker wordt en uit angst hier ook naar blijft handelen zal de onzekerheid alleen maar erger worden.

×
Hypnose

Wanneer u in een toestand komt van diepe concentratie en ontspanning kunt u spreken van hypnose. Hierdoor bent u minder geneigd om in uw vaste patronen te denken en staat u meer open voor oplossingsgerichte manieren van handelen.

×
ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Deze vorm van therapie leert om het gevecht met vervelende gedachten en emoties te stoppen. Hierdoor kan de aandacht gericht worden op wat u daadwerkelijk belangrijk vindt in het leven.

×
Mindfulness

Mindfulness is het tegenovergestelde van op de automatische piloot leven. Geniet van de positieve dingen maar ook de negatieve gevoelens en gebeurtenissen durven ervaren.

×
EDMR

EDMR is een therapie voor iemand die last blijft houden van traumatische ervaringen. Dit kunnen schokkende ervaringen zijn als een ongeluk maar ook jeugd ervaringen als pesten waarbij psychologische hulp de uitkomst kan bieden. .

×
systemisch werken

Vanaf onze geboorte leren wij vele systemen aan. We ontwikkelen ons in systemen met wie ons opvoedt, school, op een sportclub of andere verenigingen en later op ons werk. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

×
opleidingen
×
motivatie

Kwaliteit van hulp de verlening. Ik zie mijn cliënten niet als patiënten maar als mensen die door een moeilijke tijd heengaan en daarbij de juiste ondersteuning nodig hebben. Ik geloof dat iedereen de kracht heeft om de tegenslagen in het leven te overwinnen met de juiste psychologische hulp. 

Wat mij enorm motiveert is de persoonlijke groei die iemand doormaakt. De zoektocht naar iemand zijn eigenheid met psychologische hulp. Waarbij de verleden tijd wordt afgesloten en er met een positieve gedachten naar de toekomst wordt gekeken. Waardoor iemand weer kan genieten van het leven in het hier en nu.

Ik vind dat de kwaliteit van de hulpverlening altijd bovenaan moet staan. Door de invloed van zorgverzekeraars voelde ik dat dit niet meer gewaarborgd kon worden. Daarom heb ik besloten hier niet langer mee verbonden te zijn en mijn eigen praktijk psychologie2b te runnen. Op deze manier lukt het wel om de juiste kwaliteit van de hulpverlening aan te bieden.

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen? Lees het hier!

 

×
Hobby's

 

In mijn vrije tijd schilder en fotografeer ik graag. De natuur is mijn grote inspiratie bron. Veel foto’s gaan daar ook over.

 

   

 

 

×
Hobby's

 

In mijn vrije tijd schilder en fotografeer ik graag. De natuur is mijn grote inspiratie bron. Veel foto’s gaan daar ook over.

 

   

 

 

×
Scroll naar top